Reactie instellingen

Wil je dat men kan reageren op je berichten? Standaard staat dit aan.

Meestal wijzig ik het naar het volgende;

  • handmatig goedkeuren van de reacties
  • avatars heb ik uitgeschakeld